OAR Tracklog Analysis - flight: 379825 - when: 2014-06-07 10:15:12 - Mattias J

Label Value
Identified OAR-distancem 30543
At startTrue
Back in timeTrue
Percent flown% 40
Validated OAR-distancem 30543
Left to goalm 0
OAR-distance with bonuskm 61.1
Result61.1

Leg From Point Lat Lon Speed Start dist Dist flown
W 0 59.692571 17.179657 0.0 511 0
F 1 59.69242 17.179743 6.0 172 12349
W 760 59.786726 17.088047 0.6 12164 0
Blev släppt i en blåsa och kom iväg bra. Passerade Långtora kyrka och kände att det här kunde bli en kul distans. Och så kom nästa blåsa. Och näst. Gjorde en lite avstickare för att knipa Långtora klubbstuga och hittade tillbaka till samma blåsa. När jag legat länge framför inflygning på Långtora så meddelades över radion att jag fick flytta på mig för de skulle börja tävla. Gled iväg men hade inte samma tur med blåsorna utan stod snart på backen. Men ett klart godkännt flyg! [inklusive gång]
Flight statistics
Date         2014-06-07
Start/finish     10:15:12 - 15:27:57
Duration       5 : 12 : 45
Max./min. height   622 / -3 m
Max. mean/top speed 55 km/h / 57 km/h
Max/min climb rate  4.97 / -2.28 m/s over 60s
Total distance    42.44 km
Tracklog plotted in red (flying) and blue (walking) (or yellow when animated), start and end is marked with blue, markers. Takeoffs and landings identified are marked with orange and blue, markers.
Found 3 second(-s) between track log points
(NB. Zoom/pan etc is still available while animating...)

Identified thermalling (turning combined with height increase (or reduced sink...))

Thermalling at time Number of turns Thermalling Direction Lift (m/s) Height gain (m) Duration Radius (m)
Total 54.1 6.7 L 47.4 R 0.4 524 0:21:50 32
Curving at 0:02:11 17.8 R 0.6 236 0:06:51 30
- Full 360 turn 0:02:11 1 R 0.2 5 0:00:23 32
- Full 360 turn 0:02:35 2 R 0.5 10 0:00:20 28
- Full 360 turn 0:02:56 3 R 0.6 11 0:00:18 25
- Full 360 turn 0:03:15 4 R 1.2 21 0:00:18 25
- Full 360 turn 0:03:34 5 R 1.5 28 0:00:19 27
- Full 360 turn 0:03:54 6 R 1.4 27 0:00:19 27
- Full 360 turn 0:04:14 7 R 1.3 23 0:00:19 27
- Full 360 turn 0:04:34 8 R 1.5 30 0:00:20 28
- Full 360 turn 0:04:55 9 R 1.6 28 0:00:18 25
- Full 360 turn 0:05:14 10 R 1.4 26 0:00:19 27
- Full 360 turn 0:05:34 11 R 1.0 20 0:00:20 28
- Full 360 turn 0:05:55 12 R 0.8 15 0:00:19 27
- Full 360 turn 0:06:15 13 R 0.8 17 0:00:21 30
- Full 360 turn 0:06:37 14 R 0.3 6 0:00:24 34
- Full 360 turn 0:07:02 15 R 0.3 6 0:00:20 28
- Full 360 turn 0:07:23 16 R -0.6 -18 0:00:32 45
- Full 360 turn 0:07:56 17 R -0.8 -34 0:00:44 63
Curving at 0:12:48 4.2 R -0.0 -4 0:01:43 30
- Full 360 turn 0:12:48 1 R 0.6 11 0:00:20 28
- Full 360 turn 0:13:09 2 R 0.3 7 0:00:23 32
- Full 360 turn 0:13:33 3 R 0.1 1 0:00:23 32
- Full 360 turn 0:13:57 4 R -0.4 -7 0:00:22 31
Curving at 0:15:54 2.9 L -0.2 -13 0:01:10 29
- Full 360 turn 0:15:54 1 L 0.4 8 0:00:23 32
- Full 360 turn 0:16:18 2 L 0.0 0 0:00:19 27
Curving at 0:17:07 7.0 R 0.9 124 0:02:19 30
- Full 360 turn 0:17:07 1 R 1.4 31 0:00:23 32
- Full 360 turn 0:17:31 2 R 1.1 18 0:00:17 24
- Full 360 turn 0:17:49 3 R 1.2 23 0:00:19 27
- Full 360 turn 0:18:09 4 R 0.9 18 0:00:22 31
- Full 360 turn 0:18:32 5 R 0.9 22 0:00:25 35
- Full 360 turn 0:18:58 6 R 0.3 6 0:00:24 34
Curving at 0:20:24 2.7 R -0.3 -29 0:01:30 47
- Full 360 turn 0:20:24 1 R -0.5 -23 0:00:47 67
- Full 360 turn 0:21:12 2 R 0.0 0 0:00:20 28
Curving at 0:22:05 15.7 R 0.4 164 0:06:32 33
- Full 360 turn 0:22:05 1 R 0.5 10 0:00:22 31
- Full 360 turn 0:22:28 2 R 0.5 10 0:00:21 30
- Full 360 turn 0:22:50 3 R 0.5 10 0:00:21 30
- Full 360 turn 0:23:12 4 R 0.3 7 0:00:22 31
- Full 360 turn 0:23:35 5 R 0.8 15 0:00:21 30
- Full 360 turn 0:23:57 6 R 0.3 7 0:00:21 30
- Full 360 turn 0:24:19 7 R 0.6 13 0:00:23 32
- Full 360 turn 0:24:43 8 R 0.5 10 0:00:23 32
- Full 360 turn 0:25:07 9 R 0.5 17 0:00:34 48
- Full 360 turn 0:25:42 10 R 0.2 4 0:00:24 34
- Full 360 turn 0:26:07 11 R 0.5 12 0:00:26 37
- Full 360 turn 0:26:34 12 R 0.1 3 0:00:26 37
- Full 360 turn 0:27:01 13 R 0.2 4 0:00:26 37
- Full 360 turn 0:27:28 14 R 0.3 7 0:00:24 34
- Full 360 turn 0:27:53 15 R 0.5 12 0:00:24 34
Curving at 0:32:49 3.8 L -0.2 -21 0:01:45 36
- Full 360 turn 0:32:49 1 L 0.3 8 0:00:28 40
- Full 360 turn 0:33:18 2 L 0.1 3 0:00:25 35
- Full 360 turn 0:33:44 3 L -0.1 -3 0:00:25 35