PPC competition - ÅRE PPC 2020

Id Name Status Start End Default Cylinder radius (m)
24 ÅRE PPC 2020 Ended 2020-07-21 02:00:00 2020-09-01 20:00:00 400.0
Download a .KML Waypoint File
Download a .GPX Waypoint File
Create and download a Task File for from takeoff: include this number of points:
ID Description Latitude Longitude Altitude Points Cylinder radius
FORSA 78_Forsaberget (25 p) 63.3735 12.90477 661 25 400.0
GEVSJ 78_Gevsjön (35 p) 63.3642455 12.6993159 506 35 400.0
STOLI 77_Storlien (50 p) 63.3135899 12.1119813 593 50 400.0
ENAFO 76_Enafors (40 p) 63.2876284 12.3440793 550 40 400.0
MEDST 75_Medstugan (40 p) 63.5251784 12.4023017 545 40 400.0
ALMAS 74_Almåsaberget (45 p) 63.5122861 14.0557532 706 45 400.0
KAXBA 73_Kaxbacken (40 p) 63.4924431 13.9239419 450 40 400.0
KLUK 72_Vägkorsning Kluk (45 p) 63.405469 13.8135338 375 45 400.0
HOTFJ 71_Hottögsfjället (40 p) 63.1780836 13.3484596 1106 40 400.0
OTTFJ 70_Ottfjället (40 p) 63.1887416 12.9803599 1265 40 400.0
KYRFJ 69_Kyrkstensfjället (40 p) 63.1636973 12.7886597 1212 40 400.0
OBUNS 68_Östra Bunnerstöten (40 p) 63.1494108 12.6278469 1501 40 400.0
STATN 67_Stråten (20 p) 63.1821429 12.4408872 1142 20 400.0
GASEN 65_Gåsen (50 p) 63.0639456 12.5322583 1426 50 400.0
HARFJ 64_Härjångsfjällen (20 p) 63.0067059 12.6611734 1442 20 400.0
SYLFJ 63_Sylarnas fjällstation (60 p) 63.0424664 12.2740213 950 60 400.0
STOSY 62_Storsylen (100 p) 63.0216345 12.1997257 1768 100 400.0
BLAHA 61_Blåhammarens fjällstation (40 p) 63.1859188 12.175013 1100 40 400.0
GETRY 59_Getryggen (35 p) 63.1823144 12.3086686 1382 35 400.0
SNASA 58_Snasahögarna (35 p) 63.2287445 12.3433744 1463 35 400.0
ANN 57_Ånn (40 p) 63.3224304 12.5399481 527 40 400.0
SKALS 56_Skalstugan (30 p) 63.575053 12.2755195 583 30 400.0
SKIAK 55_Skildake (50 p) 63.8830042 12.6994353 1190 50 400.0
ANJSK 52_Lill-Anjeskutan (45 p) 63.7456211 12.6679193 1152 45 400.0
GRVAL 51_Gråsjövalen (40 p) 63.7055501 12.8100039 600 40 400.0
SUVAL 50_Sundsvalen (25 p) 63.6458891 12.7587344 914 25 400.0
OVEVA 49_Överängsvalen (25 p) 63.5992228 12.8564938 725 25 400.0
FRVAL 48_Frittvallen (30 p) 63.5493376 12.6739392 450 30 400.0
BLAFJ 47_Blåskalfjället (30 p) 63.5464709 12.8891224 798 30 400.0
HASFJ 46_Hästfjället (30 p) 63.524142 12.8401198 975 30 400.0
FJSTU 45_Fjällstugan (25 p) 63.4909769 12.8536052 800 25 400.0
HUSAD 44_Dalstation Huså (40 p) 63.4876766 13.1215633 425 40 400.0
SULJA 43_Suljätten (40 p) 63.5866724 13.1565797 845 40 400.0
KALKY 42_Kallskyrka (50 p) 63.4723587 13.2307862 418 50 400.0
BONAS 41_Korsning Bonäset (50 p) 63.4081492 13.3673179 390 50 400.0
JARPN 40_Järpensstation (30 p) 63.3424458 13.4719821 325 30 400.0
UNDKY 39_Undersåkerskyrka (25 p) 63.3277351 13.3864104 340 25 400.0
UNDAK 38_Korsning Undersåker (20 p) 63.3163064 13.2360594 375 20 400.0
HESJO 37_Vägkrök Helgesjövallen (50 p) 63.363008 13.2598797 460 50 400.0
FRGRU 36_Fröå Gruva (20 p) 63.4047746 13.2065153 550 20 400.0
AREVI 35_Årevidden (15 p) 63.3687029 13.1681791 450 15 400.0
EDDAL 34_Vändplan Edsåsdalen (30 p) 63.3152585 13.0595843 520 30 400.0
RENFJ 33_Renfjällets Top (50 p) 63.3529477 13.0517882 986 50 400.0
SKOHO 32_Skorvhögarna (35 p) 63.3692356 13.0468274 923 35 400.0
RANNB 31_Hus Rännberg (30 p) 63.3911165 12.7755866 475 30 400.0
FJAFL 30_Vägkrök Fjällmanflon (25 p) 63.4119514 12.7885116 395 25 400.0
E14BRO 29_E14 BRON (20 p) 63.4003 12.835 400 20 400.0
TELSU 28_Telemast Sundet (25 p) 63.3794564 12.8359488 625 25 400.0
MONUM 27_Monumentet (15 p) 63.3916136 12.8746282 325 15 400.0
SCOUT 26_Scoutstugan (20 p) 63.4159279 12.9046006 500 20 400.0
TGFOR 25_Tegeforsen (10 p) 63.3937032 12.9624003 380 10 400.0
TGTOR 24_Tegetornet (15 p) 63.4000114 12.9748907 400 15 400.0
VIMUL 23_Vindskydd Mullfjället (15 p) 63.4228293 12.9553045 1031 15 400.0
FOFJAL 22_Forsafjället (15 p) 63.4495815 12.9371055 950 15 400.0
BRUNS 21_Brunnsvalen (30 p) 63.4794498 13.0289827 817 30 400.0
LILST 19_Lillåstugan (15 p) 63.4153605 12.9952128 550 15 400.0
RODDA 18_Rödkullendal (2 p) 63.4147158 13.0380473 525 2 400.0
ULAVA 17_Krök Ullådalsvägen (3 p) 63.4075734 13.0262185 475 3 400.0
KABIN 16_Kabindal (1 p) 63.4030635 13.0763159 400 1 400.0
MASTR 15_Mast Renfjället (15 p) 63.3876247 13.0623728 475 15 400.0
SKYSP 14_Skysport (1 p) 63.3893285 13.0975361 390 1 400.0
TOTHU 10_Totthummeln (8 p) 63.4001995 13.1122277 780 8 400.0
LAHOG 09_Långhögen (18 p) 63.4241716 13.148351 800 18 400.0
BLAST 08_Blåstenen (10 p) 63.4413508 13.1117695 1150 10 400.0
VSKUT 07_Västskutan (20 p) 63.4470426 13.0711244 1275 20 400.0
TVARA 06_Tväråvalvet (10 p) 63.4365728 13.0635029 950 10 400.0
RODKU 05_Rödkullenberg (2 p) Cyl: 100 m 63.4260776 13.0429631 875 2 100.0
OLYMP 04_Olympiacafet (2 p) Cyl: 100 m 63.4148959 13.0636724 800 2 100.0
HUMLN 03_Hummelstugan (2 p) Cyl: 100 m 63.4116369 13.0810104 850 2 100.0
LILSK 02_Lillskutan (10 p) 63.4207988 13.1073087 1075 10 400.0
TOPST 01_Toppstugan (10 p) Cyl: 100 m 63.4313200135 13.0951009691 1419 10 100.0
TROMO Romo Tradgard (25 p) 63.3108972106 13.2955398504 348 25 400.0
BAGER BAGERIET (3 p) Cyl: 100 m 63.3958430216 13.0857229605 380 3 100.0
ANGAR ANGARNA (5 p) Cyl: 100 m 63.40305296700001 13.0201390106 426 5 100.0
ULLST ULLADALSSTUGAN (3 p) 63.4302059747 13.0150380358 719 3 400.0
DUVKA KYRKAN DUVED (15 p) 63.3929749858 12.9296059906 337 15 400.0
NORDH NORDHALLEN (20 p) 63.4619250242 12.8283360042 589 20 400.0
JAKVA JAKOBSVALLEN (30 p) 63.51413003170001 12.7927239798 619 30 400.0
CGARD CAROLA GARDEN (30 p) 63.32588204179999 13.5353509616 330 30 400.0
BJBRO BJ0RNEN BRON (15 p) 63.3858070336 13.1533560343 529 15 400.0
SACAM SAA CAMPING (15 p) 63.3519970346 13.185470039 388 15 400.0
FAVIK FAVIKEN (40 p) 63.435611967 13.2934260182 405 40 400.0
UAKER UNDERSAKER (20 p) 63.3155520167 13.2686969731 450 20 400.0
ARESJ Åresjön (2 p) Cyl: 100 m 63.3974950109 13.0633020401 372 2 100.0